Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Usługodawca – SHROT sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: kontakt@shrot.pl